Cinsel Siğil
 

2 mm'den 5-6 cm'e kadar değişebilmektedir. Sayıları birkaç taneden birkaç yüze kadar değişebilir. Yumuşak, nemli, deri renginde veya kahverengi lezyonlar kümeler halinde yayılma eğilimindedirler. Genellikle herhangi bir şikayet oluşturmadıklarından hastalar hekime başvurmakta gecikebilirler. Çoğu kez et beni sanılmaktadırlar. Günümüzde HPV infeksiyonlarının özellikle kadınlarda genital kanserlerle ilişkisi kesinleşmiştir. Bu yüzden tüm genital HPV infeksiyonları tedavi ve takip gerektirir. Kadınlarda mutlaka Pap smear takibi yapılmalıdır. Tekrar eden makat çevresi siğillerinde rektoskopi gereklidir. Ayrıca kondilomu olan hastalarda diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar da araştırılmalıdır.

Kondilom etkeni HPV virüsleri olan cinsel ilişkiyle bulaşan bir hastalıktır. Hastalık enfekte kişiyle teması takiben 3 hafta ile 8 ay kadar sonra ortaya çıkabilir. HPV bulaştıktan sonra deri ve mukoza hücrelerinde  gizli kalabilir ve siğiller çıkmayabilir. Siğiller sıcak ve nemli bölgeleri özellikle tercih eder. Erkeklerde penis ve kasık, kadınlarda ise vajina içi ve vulvada, her iki cinste de anüs çevresinde gözlenebilir.


TEDAVİ

  • Elektrokoterizasyon veya Radiofrekans yöntemleriyle yakma işlemi 
  • Kriyoterapi ( eksi 200 derece likid azot ile dondurma)
  • Podophyllin ve podophyllotoxin (sürme şeklinde konsantrasyon derecesine göre muayenehanede veya evde uygulama)
  • TCA ( tri-kloro asetik asit)
  • Imiquimod krem (Aldara®
  • Ablatif lazer yöntemleri: CO2 (karbondioksit) lazer
  • 5-flluorouracil %5


 Tedavi sonrası hastalık tekrar edebilir, ancak zaman içersinde tekrar etme olasılığı azalmaktadır. Bu yüzden tedavi sonrası kontroller önemlidir. Tekrar eden hastalarda gözle görülemeyen HPV'li alanları tespit için %5 asetik asit testi yapılır. Test sonrası beyazlanan alanlar tedavi edilir.

 
 
 
 
   Bizi Tanıyın
   Dr. Şehriyar Nazari
   Kampanyalar
   Site Haritası
 
 
 
 

Dr. Şehriyar NAZARİ
İstanbul Şafak Hastanesi Dermatoloji Ünitesi
Eski Edirne Asfaltı No 124 500evler GOP    İSTANBUL
Tel:
 0212 530 6474 Pbx     e-posta: dermatoloji@istanbulsafak.com

 
Web Danışmanlığı: Webimbenim